Juhatuse liige, vandeautiitor

EGLE VAINULA

„Eglet iseloomustab energia ja entusiasm. Ta otsib lahendusi ja haarab kinni innovatsioonidest kui ta just parasjagu neid ise ei loo. Kõrvaltvaataja pilgu läbi toimub see justkui mängleva kergusega, samas meile kumab sellest kõigest siiski läbi tahtekindlus, töökus ja otsustusjulgus. Tal on imepärane võime olla sütitav ja rahustav üheaegselt. Ta suudab anda vastaspoolele signaali, et kõik on hästi. Koos kollektiiviga on ta loonud ettevõtte, kus üks on kõigi eest ja kõik ühe eest.“

Olen raamatupidamisega seotud olnud aastast 1997 . Õppisin majanduse ja rahanduse eriala Tallinna Majanduskoolis ning samuti lõpetasin majandusarvestuse diplomiõppe Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna kolledžis. Enne eLMEKi loomist töötasin rahvusvahelises audiitorbüroos, kus viimased viis aastat oli minu rolliks arendada ning igapäevaselt juhtida raamatupidamisteenuste valdkonda. Olen Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja, metodoloogia ja raamatupidamisteenuste toimkonna liige. Eesti Raamatupidajate Kogu esindajana olen valitud ka Raamatupidamise Toimkonda.  2012 aastast oman ka vandeaudiitori kutset. Aastatel 2012-2018 tegutsesin ka Äripäeva Raamatupidamise teabevara peatoimetajana.